Vår Klubbtidning

”STRÄVAREN”
ingår i medlemskapet och kommer ut fyra gånger varje år.

Redaktörer:  Elisabeth Carlbo, Per Forsell.
Ansvarig utgivare:  Lars Bergman

Manusstopp:
nr 1: 1 mars
nr 2: 15 juni
nr 3-4: 1 november
Samtliga nummer är ute hos våra medlemmar ca 1 månad efter manusstopp

Material
Allt som handlar om Strävhårig foxterrier är välkommet!. Du får gärna höra av dig om du har förslag på artiklar, intervjuer etc. Maila stravaren@foxterrier.se eller posta material i god tid till våra redaktörer. Bifoga frankerat och adresserat kuvert om du vill ha inskickat material i retur. OBS! Bildupplösning 300 DPI. Bilder från sociala medier går oftast inte att använda i tidningen, eftersom de har för låg upplösning.

Annonser för medlemmar i tidningen:
Helsida färg 300:-
Halvsida färg 150:-
Postgironummer: 465692-2

Om din tidning uteblir, ta kontakt med klubbens kassör.

Bekanta er gärna med föregående nummer av STRÄVAREN från år 2010-2021 HÄR NEDAN