För tillfället finns inga inrapporterade”väntade valpar” från våra uppfödare.