Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan inför Klubbens Årsmöte

Här hittar ni klubbens Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan i nedanstående pdf.dokument.
Verksamhetsberättelse
https://foxterrier.se/wp-content/uploads/Verksamhetsberattelse-Stravhariga-Foxterrierklubben-2022-2023.pdf  
Verksamhetsplan
https://foxterrier.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-2024.pdf

Få mer info om deltagande i årsmötet i Ordförandens rader på 1:sidan