Vår klubbtidning STRÄVAREN nr. 3/4 har manusstopp 1:a november 2023