Valpar väntas

Just nu finns inga inrapporterade väntade valpar hos våra uppfödare