Klubben
Avelskommitté

Oavsett om du planerar din allra första kull eller är en erfaren uppfödare, är du varmt välkommen att kontakta oss i

Syftet med kommittén:

  • att verka som bollplank och stöd för både uppfödare och klubb i avels & uppfödarfrågor
  • att fungera som klubbens kontakt och rådgivare i frågor som berör exteriör, sundhet & mentalitet
  • att vara informationskanal för frågor som berör rasspecifika frågor angående avelsstrategier
  • att vara klubbens rådgivande organ i DNA frågor
  • att fungera som mottagare av information och nyheter inom exempelvis forskning från SKK och andra för vår ras intressanta kanaler

Målet:

  • att bibehålla en frisk och sund ras
  • att bibehålla rasens exteriöra egenskaper
  • att värna om mental sundhet hos rasen
  • bibehålla en medveten och engagerad uppfödarkår
  • få fler uppfödare av rasen som idag går under benämningen “numerärt små terrierraser”.

Det är avelskommittén som ansvarar för den årliga uppdateringen och utvärdering av RAS samt ansvarar för arbetet med revidering av RAS som sker vart femte år.

Avelskommittén är opartisk och kommer ej rekommendera enskilda hundar. Givetvis följer vi SKK och Terrierklubben och deras riktlinjer för arbete i en avelskommitté.

Se https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/

För att kontakt avelskommittén klicka här.