Klubben
Bli medlem

Som medlem får du vår tidning STRÄVAREN i mars, juni, september och december. Du är också mycket välkommen att deltaga i olika aktiviteter som klubben anordnar. Du och din hund är mycket välkomna att deltaga i våra aktiviteter på RASSPECIALEN som vi anordnar varje år i augusti månad där vi alla har möjlighet att umgås med varandra och med våra hundar.
Du har även tillgång till vår hemsida för valphänvisning och omplacering av hund.

Klubbens syfte

Klubben bildades 1979 och vårt syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för rasen strävhårig foxterrier väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda individer. Uppmärksamma den kynologiska utvecklingen inom och utom landet. Skapa förutsättningar för kontakter mellan medlemmar och deras hundar. Genom klubbtidningen STRÄVAREN, samt på vår HEMSIDA och på annat sätt, informera om den strävhåriga foxterrierns karaktär, skötsel och exteriör öka kunskaperna om rasen hos strävhårsägare, domare och övriga berörda och intresserade.

Bli medlem redan idag

Skicka in medlemsavgift till vårt postgiro och glöm naturligtvis inte att skriva namn och adress, samt e-postadress om du har det, på inbetalningskortet.

Medlemsavgifter

  • Helbetalande medlem 250 kr
  • Familjemedlemmar 25 kr
  • Skänkta medlemskap 100 kr
Klubbens postgiro nr 46 56 92-2 Strävhåriga Foxterrierklubben

För er som bor utomlands

Ni kan använda vårt konto i Handelsbanken
IBAN: SE82 6000 0000 0009 1664 5088
BIC/Nationellt Bankid: HANDSESS

OBS!Kontot i Handelsbanken får endast användas av er som bor utanför Sverige.

Vid frågor välkommen att kontakta sekreteraren.

Annika
Tel:
E-post: sekreterare@foxterrier.se