Köpa hund
Värt att veta om din Fox

Hundens utvecklingsperioder

0 – 2 veckor / Nyföddperiod
- direkt fortsättning av fosterstadiet
- hjärnan outvecklad
- lukt och känsel
- valpen fungerar på enkla reflexer
- mat, värme och skydd väsentligt
2 – 3 veckor / Övergångs-/omställningsperiod (från sovande till vaket tillstånd)
- ögonen öppnas (11 -14 dygnet)
- sinnena utvecklas, synen mot slutet av perioden
- valpen tränar sig att gå, stå m.m.
- mottaglig för tikens sinnesstämningar
21:a dygnet / Valpen lämnar ”lyan” för första gången. Präglingen börjar (utbildande av mycket bestående vana)
- miljöträning viktig under präglingsperioden
- mat, värme och skydd väsentligt
3 – 12 veckor / Präglingsperiod
3 – 5 veckor / flockprägling (valpen identifierar sig med arten)
- valparna börjar leka
- lukten börjar få stor betydelse
- viktigt med enskild mänsklig kontakt
5 – 7 veckor / valparna börjar leka jaktlekar
- undersöker omvärlden
- börjar träna dominans i lekarna
7 – 12 veckor / ledarprägling
- valpen börjar få minnesbilder – mer bestående inlärning
- ökad flykttendens
12 – 16 veckor / Halv könsmognad
- produktion av manligt könshormon ökar hos både tik och hane, påverkar aggressivitet och lust att dominera
- börjar träna dominans i lekarna
16 veckor-7 mån / Lugn period
- hunden stabiliseras
- utmärkt period för inlärning
7 – 10 mån / Fysisk könsmognad
- hanen börjar lyfta på benet
- tiken har sin första löpning
- hormonstörningar, aggressivitet (underligt beteende kan förekomma)
- hunden mindre mottaglig för inlärning
10 – 17mån / Dressyrperiod – vi ställer krav på hunden
- lugn period
- inga hormonstörningar
17 – 22 mån / Psykisk mognad (varierar efter ras)
- aggressivitet mot hundar (människor)
- hunden kan åter försöka dominera flocken (familjen)

Könsmognad – vad händer med tiken

Könsmognad – vad händer med tiken?

Även hundar kommer i puberteten. Det kan bli hormonstormar och mycket strul. Den gulliga valpen har plötsligt blivit en problematisk ungtik. Vad är det som händer med kroppen? När tiken uppnått 9 månaders ålder infinner sig i allmänhet den första löpningen; ras och konditionsbetingade variationer förekommer. Tiken har blivit könsmogen. Vulvan börjar svälla och tiken får blodiga flytningar. Löpningen är en fas i tikens könscykel, som omfattar 6 månader och kan indelas i fyra stadier:

Stadium 1 omfattar i genomsnitt 10 dagar, men kan vara både kortare och längre tid. Löpningen ger sig då först tillkänna genom de välbekanta symtomen: svullnad, flytningar,etc. Flytningarna kommer från livmoderslemhinnan och passerar genom livmodern ut ur slidan. Äggen mognar. En del tikar blir nedstämda och molokna under den här tiden.

Stadium 2 har vanligen en varaktighet av 8 – 12 dagar, men kan vara längre eller kortare tid. Vulvan och slidan har nu nått sin högsta grad av ansvällning, äggen har mognat och avgår från äggstockarna till livmodern. Flytningarna är i allmänhet inte längre blodiga och ymniga, utan avtar samtidigt som de blir mer skära eller gulaktiga. Tiken är ofta förändrad till sinnelaget, är lekfull och lynnig och markerar sin doft genom att skvätta titt som tätt. Det är under denna period som parningen bör äga rum.

Stadium 3 omfattar c:a 3 månader. De första tre veckorna i denna fas tilltar livmoderns slemhinna i tjocklek för att därefter liksom könsdelarna återgå till sitt normala utseende. Tiken kommer i fällning under den här perioden.

Stadium 4 har en längd av c:a 2 månader och betecknas som viloperioden. Tiken pälsar sig.

Avvikelser från löpning
Om rubbning uppstår i könscykeln, t ex genom utfodringsfel, överansträngning eller av andra orsaker, kan löpningen utebli eller förskjutas. Inom raser som står de vilda hundarna nära förekommer löpning bara en gång årligen, inom vissa hundstammar uppträder starkt nedsatt löpning. Hos en del tikar förekommer s.k. ”tyst löpning” – tiken löper utan att blöda vilket gör det svårt att pricka i rätt parningsdag. Tiken är dock parningsvillig och blir normalt dräktig. ”Ständig parningsvillighet” – tiken är parningsvillig från löpningens första till den sista dagen, vilket gör det hopplöst att tima rätt parningsdag. Dessa tikar kan vara svåra at få dräktiga. Här bör man söka veterinärhjälp för bl. a vaginals utstryk. ”Delad löpning” – tiken blöder ett par dagar och slutar upp tvärt och den riktiga löpningen kommer flera veckor senare. ”Förlängd löpning” – tiken fortsätter att blöda i upp till 5 – 6 veckor. Kontakt bör tas med veterinär för att få utrett om den förlängda löpningen är hormonellt betingad eller om den beror på en bakteriell infektion.