Aktiviteter
Kalender
2019-08-24 till 2019-08-25

Inbjudan till Strävhåriga Foxterrierklubbens 40-årsjubileum i Gränna 24 – 25 augusti 2019

Varmt välkomna till Strävhåriga Foxterrierklubbens 40-årsjubileum på Gränna Camping, Gränna.

24/8 Aktivitetsdagen inleds kl. 13.00. Vid starten erbjuds nygrillade hamburgare mm till självkostnadspris. Därefter blir det vandring, ca 1,3 km, där hundar och medföljare får använda både kropp och själ vid olika stationer. Vid målgång är det mingel och frågetävling. Priser kommer att delas ut.

Kl 17.00 är det årsmöte.

Kallelse till årsmöte.
Strävhåriga Foxterrierklubben kallar till årsmöte kl 17.00 lördagen den 24 augusti 2019 på Grännastrandens Camping. Lokal anvisas vid campingens reception.

Motioner sänds skriftligen till klubbens sekreterare Annika Göransson, Linneberga, 590 39 Kisa. De skall vara henne tillhanda senast den 26 juli 2019. Information kan fås av sekreterare Annika Göransson tel. 0760 17 08 17 eller via e-post sekreterare@foxterrier.se. OBS Övriga frågor finns inte på dagordningen. Den som önskar ta upp något gör detta via motion.

Valberedning Gunilla Bergman, sammankallande tel 070 572 34 38
Marie Saul tel. 073 991 16 46
Agneta Åström tel. 042 22 24 58

Kl 19.00 erbjuds möjlighet till gemensam middag på Grenna Hotell. Anmälan är bindande.Den som inte har möjlighet att boka via internet kan kontakta ordf. Ann-Charlotte Reventberg tel 070 584 94 67 så hjälper hon till. Sista anmälningsdag 16 augusti. Välkomna!
Anmäl er här till gemensam middag

25/8 Utställningsdagen, Gränna Camping
För info: Lena Lundström tel. 070 6722132, lena52.fox@gmail.com
Kl 9.00-10.30 Samtliga hundar som ska ställas ut fotograferas av Zoltan Sabo och Tomas Furubacka.
Kl 12.00 Utställning under familjära former. Domare är Dodo Sandahl. På hemsidan http://www.sandaleairedales.nu/ finns utförlig information om henne. I pausen finns hamburgare, kaffe mm att köpa till självkostnadspris. Lotterier.


Sista anmälningsdag 10 augusti.

Anmälningsavgift sätts in på klubbens pg 465692-2
Bedömningsklass,valpar och veterander 100:-. Övriga 250:-

Anmäl er här till utställningen här.

Medlemskap i Strävhåriga Foxterrierklubben erfordras alt. För utländsk deltagare, hemlandets rasklubb eller annan officiell klubb.
Välkommen med anmälan.
Styrelsen

Dagordning

Verksamhetsår

Verksamhetsplan

Motion. Av Agneta Åström

Valberedningens förslag till styrelsen 2019-2020Tillbaka