HJÄLP!!!

Tyvärr så kommer vår redaktör Andreas att lämna oss efter julnumret av Strävaren.

DU kanske har kunskapen intresset och möjligheten att gå in som redaktör till vår tidning eller DU kanske har någon bekant som skulle kunna tänka sig att gå in och hjälpa oss.

En stor del av klubbens information kommer ut till våra medlemmar via vår tidning och tidningen är mycket uppskattad när den dimper ner i postlådan 3 - 4 gånger per år.

Så återigen kan och vill DU eller har DU någon bekant som kan och vill hjälpa klubben hör av DIG.

För information kontakta ordföranden (ordforande@foxterrier.se) eller Andreas (stravaren@foxterrier.se) direkt.

Ordförandes rader

Nytt verksamhetsår = ny styrelse..

Årets rasspecial har precis passerat och som alla kanske uppmärksammat så höll vi till i Gränna i år också. En fantastisk helg med otrolig uppslutning av både gamla och nya medlemmar.

Samma ”gamla” upplägg, lördag aktivitet, årsmöte och avslut med gemensam middag, denna var i år i egen regi och blev mycket uppskattat. Söndag vår egen utställning som lockade flera utställare med varierande erfarenhet och hundar.


Vid lördagens årsmöte valdes följande styrelse som syns på bilden.

Ordförande Lars Bergman, Vice ordförande Bettina Persson, Sekreterare Annika Latrach, Kassör Kristina Lindström, Ledamot Rita Wernersson, Suppleanter: Pia Rydberg, Per Forsell, Elisabeth Carlbo.

Hur vi kommer att jobba och med vilka frågor återkommer jag till vid ett senare tillfälle.

I mitt huvud har redan börjat snurra om nästa års rasspecial.

Vi hörs
LARS

Fodersponsor Gränna 2021

Raskompendium

Det nya raskompendiet, godkänt av Svenska Kennelklubben och använt vid dommarkonferensen i Malmö nov-2017 finns nu att köpa.

Kompendiet innehåller komplett rasbeskrivning och många beskrivande bilder. Kompendiet kostar 100:-/st inklusive emballage och frakt.

Beställning görs enligt följande. Sätt in 100:- på kontonummer SHB 916645088 clearing 6875. Ange ditt namn och medlemsnummer som inbetalare.

För beställare utomlands gäller IBAN:SE6000 0000 0009 1664 5088, BIC:HANDSESS.

Vid frågor välkommen att kontakta Christina Boberg stravaren@boberg.nu.

Planerar du att para din tik – läs det här först!

Svenska Terrierklubben har, förutom berörd rasklubb delgivits nedanstående information från SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, allt enligt uppdrag från Agneta Lönn på SKKs juridiska avdelning. Greppet att tillskriva klubbar eller uppfödare för en hel ras, med hög andel brott emot grundreglerna, har vi inte sett av tidigare och vi kan inte annat än att ställa oss bakom SKK/UKKs vädjan till en bättre efterlevnad av grundreglerna som nu riktas till jack russell. och strävhårig foxterrieruppfödare inom terriersfären. Androm till varnagel som man sade förr, ett varnande exempel för alla uppfödare att dra lärdom av.

Läs mer

Omplaceringar

Det finns just nu en hund.

Läs mer

Valpar till salu

Valpar väntas

Resultat från utställningar

Här kan du följa hur det går för våra Strävhår.

Läs mer

Bli medlem i klubben

Som medlem får du vår tidning STRÄVAREN i mars, juni, september och december. Du är också mycket välkommen att deltaga i olika aktiviteter som klubben anordnar. Du och din hund är mycket välkommna att deltaga i våra aktiviteter på RASSPECIALEN som vi anordnar varje år i augusti.

Läs mer

Medlemmar!

Alla klubbens medlemmar får ett nummer i vårt register. Medlemsnumret står på kuvertet som Strävaren skickas i. När Ni anmäler er till utställningar eller andra arrangemang i klubbens regi samt gör betalningar till klubben. Var vänliga att ange ert medlemsnummer det underlättar mycket för dem som administrerar vår verksamhet.
De medlemmar som är sena med inbetalningen av medlemsavgiften kommer i fortsättningen att få tidigare nummer av Strävaren i samband med massutskick av "nästa" nummer. Nya medlemmar får självklart sin Strävare så snart de har gått med i klubben.
Om ni byter adress glöm då ej att meddela detta till klubben. Då har Strävaren lättare att hitta hem till er.
/Styrelsen

Klubbshop

Strävhåriga Foxterrierklubben har inlett ett samarbete med Jiteshop. Välkomna att beställa!

Läs mer

Logga in

Välkommen att skapa ett konto för att få tillgång till att ladda upp bilder och dela dessa här på hemsidan. Du får även tillgång till tidigare nummer av vår tidning Strävaren och styrelseprotokoll.

Logga in     Skapa konto

Kalendern

Läs mer

Nationell dag för Strävhårig Foxterrier

Den 19:e oktober 2014 runt om i landet samlades för första gången Foxterriers för att fira vår egna nationella dag.

Läs mer

Annonser

Uppfödare

Det finns för närvarande 19 uppfödare av strävhårig foxterrier. De är fördelade över hela landet se vår karta samt vår lista.

Läs mer

Trimguide

Om du trimmar Strävhårig foxterrier till utställning/vardags är du välkommen att finnas med i vår trimguide. Strävhåriga foxterrierklubben kan ej hållas ansvarig för gjorda trimningar.

Läs mer

Hundförsäkring

Nedan finner ni tips om försäkringar där ni kan jämföra mellan de olika försäkringsbolagen.

Försäkra hunden
Hundförsäkring.SE
Hundförsäkring.NU

Senaste uppdateringar

Information från SKK
Strävhåriga Foxterriers egna dag
Nya styrelseprotokoll
Trimguiden
Läsvärt

Senaste nytt från SKK

Fyrtio motioner och ny ordförande
Dags för Kennelfullmäktige!
Håll koll med protokoll – 6 nya
10 minuter för ett tryggare hundliv
Valpregistering för 116 raser till
Läs Hundsport & Hundsport Jakthund
Nya regler för BPH-uppfödardiplom